Instalace:

Netkaná textilie Dastin®, je vynikající materiál. Vynikající prachová zábrana se však z ní stane jen v případě, že budete věnovat pozornost a pečlivost její instalaci.

nosná konstrukce pro prachovou zábranuZákladní nosnou konstrukci je nejvhodnější postavit z dřevěných latí. Pro výšku místností 3 metry běžně postačují smrkové latě 3 x 5 cm.
prachová zábrana a její utěsnění


Svislé latě jsou obvykle vzepřeny mezi podlahou a stropem pomocí klínků, vodorovné latě jsou k nim přibity hřebíky. V případě, že prachová zábrana bude postavena na delší dobu, je nutné kontrolovat zda nedochází k sesychání latí, aby se neuvolnilo vzepření svislých latí.

instalace prachové zábrany Dastin

Při instalaci prachové zábrany Dastin® je nutné dát velký pozor na utěsnění okrajů nebo spojů textilie. V případě, že po postavení prachové zábrany Dastin® zůstanou mezery podél stěn u země nebo kdekoliv jinde, ztrácí celá zábrana velmi výrazně svoji účinnost. prachová zábrana v rohu místnosti

Proto je výhodné připevňovat textilie Dastin® na nosné latě s větším přesahem, minimálně takovým jako jsou největší nerovnosti plochy, ke které je zábrana připevňována.
Dastin jako ucpávkaTextilii Dastin lze samozřejmě použít i jako "ucpávku" různých menších otvorů, průrazů a mezer. Při spojování pásů vedle sebe je nejlépe toto spojení provést v místě nosné latě. Potom stačí překrytí pásů dle šířky latě maximálně do 20 cm. Jestliže nosnou lať nelze v místě spoje umístit, potom je potřeba větší překrytí. Velikost takového překrytí pak závisí na výšce prachové zábrany a jejím zatížení minimálně však 50 cm.

schema překrytíPokud je potřeba zajistit průchod prachovou zábranou, je vhodné instalovat dva překrývající se závěsy. Je nutné si však uvědomit, že každý takový průchod snižuje účinnost prachové zábrany a je místem průniku prachu z místa stavby nebo jiného zdroje prachu do chráněného prostoru. Prach proniká vstupem jednak při každém průchodu, ale i běžný průvan dokáže "otevřít" závěsy a uvolnit tak cestu prachu do chráněného prostoru.

V případě vysokých nároků na zajištění proti prachu je výhodné zábranu zdvojit. V takovém případě je nejvhodnější připevnit každou textilii z jedné strany latí. Takové uspořádání s mezerou mezi textiliemi je pro zachycení i nejjemnějších částic mnohem účinnější než pouhé zdvojení zábrany a připevnění z jedné strany latí.
Je vhodné vytvořit taková organizační opatření, aby zábrana "neobtěžovala" řemeslníky ale i další lidi v okolí. Stržená, proříznutá ani odhrnutá zábrana moc prachu nezachytí.