Výhody

Protiprachová bariera Dastin® byla ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec vyvinuta pro oddělení čistého a prašného prostoru při stavebních pracích v interiéru případně i v exteriéru.

Výhodou použití Dastinu je ve srovnání s jiným typem zábran, např. geotextiliemi, mimořádně účinné zachycování i nejjemnějších částic prachu. Další výhodou Dastinu je vysoká prodyšnost vzduchu, takže průvan tuto prachovou zábranu nebourá tak, jak se to často stává při použití různých folií.


Porovnání s jinými materiály:

dastin - protiprachová zábrana

Nepoužitý materiál Dastin® není nebezpečný odpad a spadá do kategorie 15 02 03 (Vyhláška č. 381/2001). Použitý materiál Dastin® potom spadá do kategorie 17 – stavební odpad a lze s ním při likvidaci nakládat stejně jako se samotným stavebním odpadem, který byl zachycován.

Použitý materiál Dastin® lze po mechanickém očištění (např. vysavačem) opakovaně použít. V takovém případě je však nutno brát ohled na případné poškození Dastinu při demontáži a nároky nově zakrývaného prostoru.